Ivm corona tijdelijk geen online afspraken, u kunt bellen voor een afspraak/ Due to corona, we temporarily do not schedule online appointments, you can call for an appointment.

Nadat u de reden en de datum van de afspraak heeft opgegeven kunt u uw contact- en diergegevens doorgeven/ After you have specified the reason and date of the appointment, you can provide your contact and animal details

Ziet u de reden voor uw afspraak niet bij de mogelijkheden, neemt u dan telefonisch contact met ons op. **Voor spoedgevallen altijd bellen!**/If you cannot see the reason for your appointment among the possibilities, please contact us by telephone. ** Always call for emergencies! **

Volgende

Kies een datum en tijdstip voor uw afspraak/ Choose a date and time for your appointment

Kunt u geen tijd vinden die u schikt? Neem dan telefonisch contact met ons op voor meer mogelijkheden. **Voor spoedgevallen altijd bellen!**/ Can't find the time that suits you? Then contact us by telephone for more options. ** Always call for emergencies! **

Vorige
Volgende

Uw gegevens/ Your data

Vorige
Volgende

Samenvatting/ Resume

**Controleer onderstaande gegevens en klik op 'Voltooien' om de afspraak in te plannen.**/ ** Check the details below and click on 'Finish' to schedule the appointment. **

Meneer / mevrouw { appointment_details.last_name }, u heeft op { appointment.date | human_date } om { appointment.start_time | minutes_to_string } uur een afspraak met uw { appointment_details.animal } { appointment_details.pet_name }./ Sir / Madam { appointment_details.last_name }, you have an appointment with your { appointment_details.animal } { appointment_details.pet_name } on { appointment.date | human_date } at { appointment.start_time | minutes_to_string }.

Contactgegevens:

E-mail adres:
{ appointment_details.email }
Telefoonnummer/ Telephonenumber:
{ appointment_details.phone }

U ontvangt na het verzenden een afspraakbevestiging per e-mail./ After sending you will receive an appointment confirmation by e-mail.

**Voor spoedgevallen altijd bellen!**/ ** Always call for emergencies! **

Vorige